Du er her

Tilskud fra Danmark

Tandbehandling fra 1. april 2015

Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling.

"danmark"s tilskud følger den overenskomst, som tandlægerne har indgået med det offentlige.

Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØS-landene fra 1. april 2015.

Ydelser udført af privat praktiserende, autoriseret tandplejer i Danmark erstattes også, hvis der ud for ydelsen er anført en *.

Provisorier som led i behandlingen erstattes ikke.

Du kan se de fulde tilskud her: tilskud.

Gruppe

5

1

2

Udvidet forebyggende behandling foretaget af privatpraktiserende, autoriseret tandplejer

130

130

130

Undersøgelse og tandrensning

Diagnostisk grundundersøgelse*

- for medlemmer mellem 18 og 25 år

100%

100%

100%

- for medlemmer på 26 år eller ældre

64

64

64

Diagnostisk undersøgelse uden offentligt tilskud*

- for medlemmer under 18 år

87

87

87

Udvidet diagnostisk grundundersøgelse

- for medlemmer under 18 år

121

121

121

- for medlemmer mellem 18 og 25 år

100%

100%

100%

- for medlemmer på 26 år eller ældre

121

121

121

Statusundersøgelse*

- for medlemmer mellem 18 og 25 år

100%

100%

100%

- for medlemmer på 26 år eller ældre

64

64

64

Fokuseret undersøgelse*

- for medlemmer under 18 år

60

60

60

- for medlemmer mellem 18 og 25 år

100%

100%

100%

- for medlemmer på 26 år eller ældre

60

60

60

Tandrensning a (mindst 15 tænder)*

- for medlemmer mellem 18 og 25 år

100%

100%

100%

- for medlemmer på 26 år eller ældre

105

105

105

Tandrensning b (højst 14 tænder)*

- for medlemmer mellem 18 og 25 år

100%

100%

100%

- for medlemmer på 26 år eller ældre

77

77

77

Tandrensning uden offentligt tilskud*

- for medlemmer under 18 år: 50% af egenudgiften, dog maks.

155

155

155

- for medlemmer mellem 18 og 25 år

100%

100%

100%

- for medlemmer på 26 år eller ældre: 50% af egenudgiften, dog maks.

155

155

155

Røntgenundersøgelse

Bitewings i forbindelse med statusundersøgelse*

68

68

68

Bitewings i forbindelse med udvidet diagnostisk grundundersøgelse

68

68

68

Bitewings i forbindelse med fokuseret undersøgelse

68

68

68

Bitewings i forbindelse med diagnostisk grundundersøgelse*

68

68

68

Røntgenoptagelse*

68

68

68

Panoramaoptagelse* 50% af egenudgiften, dog maks.

275

275

275

CT-skanning* 50% af egenudgiften, dog maks.

275

275

275

Forebyggende behandling

Udvidet diagnostisk grundydelse (UDG)

- for medlemmer under 18 år

121

121

121

- for medlemmer mellem 18 og 25 år

100%

100%

100%

- for medlemmer på 26 år eller ældre

121

121

121

Individuel forebyggende behandling (IFB)*

- for medlemmer under 18 år

64

64

64

- for medlemmer mellem 18 og 25 år

100%

100%

100%

- for medlemmer på 26 år eller ældre

64

64

64

Tandfyldninger med offentligt tilskud

a. ikke kombineret , sølvamalgam

66

66

66

b. kombineret, sølvamalgam

91

91

91

c. dobbelt kombineret, sølvamalgam

166

166

166

d. glasionomerfyldning, enkeltfladet

138

138

138

d. glasionomerfyldning, flerfladet 50% af egenudgiften, dog maks.

300

300

300

e. plast, enkeltfladet

138

138

138

f. plast, flerfladet, 50% af egenudgiften, dog maks.

300

300

300

Plast, enkeltfladet med slid på okklusionen 50% af egenudgiften, dog maks.

300

300

300

Plast, flerfladet med slid på okklusionen 50% af egenudgiften, dog maks.

300

300

300

Ovenstående takster vedrørende tandfyldninger gælder også ved gradvis ekskavering.

Tandfyldninger uden offentligt tilskud

Tandfyldninger, herunder plastrestaureringer uden offentligt tilskud 50% af egenudgiften, dog maks.

300

300

300

Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks.

380

380

380

Rodbehandling

Pulpaoverkapning

101

101

101

Koronal amputation

101

101

101

Akut oplukning

102

102

102

Apikal amputation og rodfyldning pr. kanal 50% af egenudgiften, dog maks.

200

200

200

Tandudtrækning

Pr. tand 50% af egenudgiften, dog maks.

150

150

150

Standsning af efterblødning i forbindelse med tandudtrækning

40

40

40

Paradontalbehandling

Parodontalundersøgelse og diagnostik*

200

200

200

Udvidet tandrensning (inkl. laser)*

125

125

125

Tandrodsrensning (inkl. laser)*

55

55

55

For kirurgisk paradontalbehandling erstattes pr. segment 50% af egenudgiften, dog maks.

1075

1075

1075

For regenerativ behandling (dvs. membranbehandling eller behandling med emaljeprotein eller behandling med knoglesubstitut) erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. pr. segment

650

650

650

Enkelttandskroner og indlæg

Støbte opbygninger/ endelige abutments 50% af egenudgiften, dog maks. pr. stk.

300

1100

1100

Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. pr. stk.

-

1925

1925

Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. pr. stk.

525

-

-

Støbte indlæg, porcelænskroner, porcelænsindlæg, porcelænsfacader, støbte finerkroner, støbte partielle kroner, kroner i metalbunden keramik, indirekte fremstillede plast- og akrylkroner og rodkapper med hybridretention. Erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. pr. stk.

300

1200

1200

Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. pr. stk.

-

2100

2100

Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. pr. stk.

525

-

-

Attachments 50% af egenudgiften, dog maks. pr. enhed

-

450

450

Provisorier som led i behandlingen erstattes ikke.

Broarbejde

Broarbejde udført i metal, i metalbunden keramik, i metalbunden plast og ætsbro erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. pr. led

-

1200

1200

Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. pr. led

-

2100

2100

Broled i form af kroner, indlæg erstattes ikke yderligere under afsnittet "Enkelttandskroner og -indlæg".

Provisorier som led i behandlingen erstattes ikke.

Reparation af krone- og broarbejde

Reparation af krone- og broarbejde 50% af egenudgiften, dog maks.

-

225

225

Stifter

Retensionsstifter, herunder rodskruer- og stifter (pr. stift eller skrue)

-

85

85

Smertefri behandling

Lokalbedøvelse, inkl. bedøvelse ved akupunktur, pr. tandbehandling* 50% af egenudgiften, dog maks.

75

75

75

Kvælstofforilte (lattergas) 50% af egenudgiften, dog maks.

75

75

75

Fuld narkose, pr. dag

800

800

800

Anden behandling

Tandlægevagttillæg inkl. konsultation

180

180

180

Recementering inkl. konsultation

60

60

60

Behandling af følsomme tandhalse inkl. konsultation*

32

32

32

Efterbehandling efter tandudtrækning og operation inkl. konsultation

32

32

32

Behandling af komplikationer ved tandfrembrud inkl. konsultation

32

32

32

Recept

36

36

36

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje

350

350

350

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til omsorgstandpleje på

350

350

350

Operation

Operativ fjernelse af tand, rodspids eller cyste 80% af egenudgiften, dog maks. pr. tand

650

650

650

Implantatoperation 50% af egenudgiften, dog maks. pr. 12 måneder

1000

2000

2000

Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. pr. 12 måneder

-

3000

3000

Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. pr. 12 måneder

1500

-

-

Tandimplantat 50% af egenudgiften, dog maks. pr. implantat (fixtur)

300

1500

1500

Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. pr. implantat (fixtur)

-

2625

2625

Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. pr. implantat (fixtur)

525

-

-

Andre operationer 50% af egenudgiften, dog maks.

650

650

650

Histologisk undersøgelse af vævsprøve 50% af egenudgiften, dog maks.

100

100

100

Tandregulering

Indledende ortodontisk undersøgelse og konsultation

154

154

154

Fuldstændig ortodontisk undersøgelse og behandlingsplan

303

303

303

Indledende ortodontisk studiemodelsæt

154

154

154

Indledende panoramarøntgenoptagelse, indledende profilrøntgenoptagelse og indledende frontalrøntgenoptagelse 50% af egenudgiften, dog maks.

275

275

275

Aftageligt pladeapparatur

517

517

517

Lille fast apparatur i én kæbe, dog maks. 6 tænder

908

908

908

Fuldt fast apparatur

1133

1133

1133

Skeletal forankring (skruer) pr. stk.

85

85

85

Supplerende panoramarøntgenoptagelse, profilrøntgenoptagelse og frontalrøntgenoptagelse 50% af egenudgiften, dog maks.

275

275

275

Aftageligt retentionsapparatur

451

451

451

Fast retentionsapparatur

220

220

220

Reparation af tandbøjle 50% af egenudgiften, dog maks.

154

154

154